Advies » Terrasplanken " Duurzaamheid

controle op duurzaamheid

Het strengste en meest internationaal erkende certificeringssysteem voor duurzame houtproducten komt van de Forest Stewardship Council (FSC®). De FSC® controleert regelmatig en onafhankelijk bosbouw, zagerijen en handelaren - dus elk onderdeel van de handelsketen - op naleving van haar normen. Deze houden rekening met ecologische en sociale factoren.

Duurzaam bosbeheer in de tropen

FSC®-gecertificeerde bosbouw moet een nauwkeurig beheerplan overleggen waarin niet meer hout uit het bos wordt verwijderd dan er in dezelfde periode teruggroeit. Naleving kan worden gecontroleerd, omdat illegale ingrepen in het bos vele jaren later nog kunnen worden bewezen.

De FSC® heeft zich gecommitteerd aan tien principes, die de uitgebreide normen op een begrijpelijke manier samenvatten en internationaal geldig zijn.

De 10 principes van de FSC®

Bosbeheer moet alle relevante wetten van het land respecteren, evenals internationale verdragen en overeenkomsten die het land heeft ondertekend en voldoen aan de principes en criteria van de FSC®.

Eigendomsclaims op lange termijn en gebruiksrechten voor land- en bosbronnen moeten duidelijk worden gedefinieerd, gedocumenteerd en wettelijk verankerd.

De wettelijke en gewoonterechten van inheemse volkeren om land, territoria en hulpbronnen te bezitten, te gebruiken en te beheren, moeten worden erkend en gerespecteerd.

Bosbeheer heeft tot doel het sociale en economische welzijn van bosarbeiders en de lokale bevolking op lange termijn in stand te houden of te vergroten.

Bosbeheer bevordert het efficiënte gebruik van de diverse producten en diensten van het bos, zodat het op lange termijn economisch levensvatbaar wordt en een breed scala aan ecologische en sociale voordelen kan opleveren.

Bosbeheer heeft tot doel de biologische diversiteit en bijbehorende waarden, watervoorraden, bodems en unieke en kwetsbare ecosystemen en landschappen te behouden, en zo de ecologische functies en integriteit van het bos te waarborgen.

Er moet een plan worden opgesteld, toegepast en geactualiseerd, passend bij de omvang van het bedrijf en de beheersintensiteit van het bosbouwbedrijf. Het beschrijft duidelijk de langetermijnbeheerdoelen en de middelen om deze te bereiken.

Documentatie en evaluatie passend bij de bedrijfsstructuur moeten de toestand van het bos, de opbrengsten van de geoogste bosproducten, de handels- en verwerkingsketen, de beheersmaatregelen en hun sociale en ecologische effecten bepalen.

Beheersmaatregelen in bossen met een hoge instandhoudingswaarde hebben tot doel hun eigenschappen te behouden of te versterken. Beslissingen met betrekking tot deze bossen moeten altijd worden beschouwd als een voorzorgsbenadering.

Plantages moeten worden beheerd in overeenstemming met Principes 1 tot en met 9, Principe 10 en de criteria ervan. Hoewel plantages een scala aan sociale en economische voordelen kunnen bieden en kunnen helpen om aan de wereldwijde vraag naar bosproducten te voldoen, zijn ze bedoeld als aanvulling op natuurlijk bosbeheer, om de druk erop te verminderen en om het herstel en het behoud ervan te bevorderen.

Teak vlonder 95mm, Zwitserland

Ons gecertificeerd vlonderhout

ab 6,10 

Cumaru terrasplanken, FSC 100%
Prijs vanaf: € 70,- per m2, weerstandsklasse: 1

Voordelen: ✓ beste duurzaamheid ✓ bijzonder robuust en krasbestendig

Tegens: ✗ gedeeltelijk ruw oppervlak ✗ hoge vermogensontwikkeling

Tip: Schuur de vloerdelen nadat ze voor de eerste keer aan het weer zijn blootgesteld.

ab 8,75 

Cumaru terrasplanken, FSC 100%
Prijs vanaf: € 70,- per m2, weerstandsklasse: 1

Voordelen: ✓ beste duurzaamheid ✓ bijzonder robuust en krasbestendig

Tegens: ✗ gedeeltelijk ruw oppervlak ✗ hoge vermogensontwikkeling

Tip: Schuur de vloerdelen nadat ze voor de eerste keer aan het weer zijn blootgesteld.

ab 11,50 

Cumaru terrasplanken, FSC 100%
Prijs vanaf: € 70,- per m2, weerstandsklasse: 1

Voordelen: ✓ beste duurzaamheid ✓ bijzonder robuust en krasbestendig

Tegens: ✗ gedeeltelijk ruw oppervlak ✗ hoge vermogensontwikkeling

Tip: Schuur de vloerdelen nadat ze voor de eerste keer aan het weer zijn blootgesteld.

ab 9,10 

Garapa vlonderplanken, FSC 100%
Prijs vanaf: € 65,- per m2, weerstandsklasse: 1-2

Voordelen: ✓ glad oppervlak ✓ homogene, lichte kleur

Tegens: ✗ Stoffen die ijzer bevatten leiden tot verkleuring ✗ Losgeschroefd heeft de neiging krom te trekken

Tip: Terrasreiniging verwijdert verkleuringen en
Professionele tussentijdse opslag voorkomt vertraging.

ab 9,80 

Garapa vlonderplanken, FSC 100%
Prijs vanaf: € 65,- per m2, weerstandsklasse: 1-2

Voordelen: ✓ glad oppervlak ✓ homogene, lichte kleur

Tegens: ✗ Stoffen die ijzer bevatten leiden tot verkleuring ✗ Losgeschroefd heeft de neiging krom te trekken

Tip: Terrasreiniging verwijdert verkleuringen en
Professionele tussentijdse opslag voorkomt vertraging.