Houten Lexicon Betterwood technische termen

weersbestendigheid

Term voor de weerstand van het kernhout in vochtige toestand (> 20% houtvochtgehalte) tegen schimmelaantasting. Houtsoorten met een bijzonder goede weersbestendigheid zijn onder andere Cumaru, Jatoba, Teak, Tatajuba en Garapa.