Houten Lexicon Betterwood technische termen

krimp

Vermindering van de afmetingen en dus ook van het houtvolume als gevolg van een afname van vocht. Krimp, net als het omgekeerde proces, zwelling, is alleen mogelijk onder vezelverzadiging. De maatveranderingen in de richting van de groeizones (=tangentiale) zijn altijd groter dan in de richting van de houtstralen (=radiaal).