de IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) is een Braziliaanse autoriteit die taken op zich neemt die vergelijkbaar zijn met die van de Duitse federale milieudienst. Voor grote projecten kan zij milieuvergunningen afgeven of weigeren. Het werk van IBAMA is vaak in strijd met de belangen van regenwoudbewoners, landeigenaren en mijnexploitanten.