Houten Lexicon Betterwood technische termen

biodiversiteit

Ook biologische diversiteit. Geeft verschillende niveaus van levende diversiteit aan: ten eerste het aantal soorten in een gebied, de biodiversiteit; ten tweede de diversiteit van ecosystemen of habitats in een gebied en ten derde de diversiteit binnen soorten, dat wil zeggen de verschillen in genetische informatie tussen individuen en populaties. Een hoge soortenrijkdom kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van heterogene habitats of een breed scala aan hulpbronnen, en de soortenrijkdom van de dierenwereld is vaak afhankelijk van de soortenrijkdom van de plantenwereld. Wereldwijd is een toename van de soortenrijkdom waar te nemen van de noord- en zuidpool tot aan de evenaar. De tropische regenwouden worden beschouwd als belangrijke hotspots voor biodiversiteit.