Omgeving » projecten » Bolivia

project in Bolivia

Sinds 2015 compenseren we alle CO2-uitstoot van ons bedrijf door de handel in CO2-certificaten. Het eerste project van deze soort werd georganiseerd door het Co2ol-bureau in Bolivia en is al afgerond.

Het doel: kleine boeren steunen

Wij steunen een initiatief van Boliviaanse kleine boeren. Het initiatief herbebost aangetaste gebieden op de boerderijen van kleine boeren met een mengsel van inheemse boomsoorten die geschikt zijn voor de locatie. Op deze manier wordt het braakliggende land opgewaardeerd voor de kleine boeren en wordt duurzame ecologische bosbouw mogelijk gemaakt.

De plaats: Boliviaanse hooglanden

Meer dan 15 procent van het projectgebied is aangewezen als natuurgebied en biedt permanente totale reservaten voor de inheemse flora en fauna. Door het opzetten van gemeenschapsbedrijven ondersteunt het initiatief de kleine boeren bij het verkopen van het kostbare hout dat ze samen produceren, wat een langetermijninkomen creëert voor de kleine boeren en bedoeld is om een ​​waardevolle bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van de projectregio.

Onze partner: Co2ol

Het agentschap van Bonn Co2ol coördineert het project en organiseert voor Betterwood Handel in CO2-certificaten. Op deze manier wordt de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het importeren uit onze containers volledig gecompenseerd.