Java plantenbakken

Omgeving » projecten » Herbebossing Indonesië

Java: een groene comeback 

In Semarang, Midden-Java, ontvouwt zich een opmerkelijk project, dat het milieu nieuw leven inblaast en een revolutie teweegbrengt in de levens van lokale boeren. De krachtige combinatie van boomplanting, educatieve initiatieven en ondersteunende diensten zorgt voor een indrukwekkende impact.

Het doel: land en water beschermen en armoede terugdringen

De doelstellingen omvatten het beschermen en herstellen van kustecosystemen zoals mangrovebossen, herstel van stroomgebieden, herbebossing van bomen en armoedebestrijding. Er zijn al meer dan 6 miljoen bomen geplant, terwijl 38.700 lokale gezinnen via dit initiatief zijn gesteund. Gemeenschappelijke bosbouw wordt gezien als een essentiële strategie om duurzaam bosbeheer te bevorderen en de armoede terug te dringen.

Java-bebossing Indonesië

De locatie: Java, Indonesië

Indonesië, een eilandstaat in Zuidoost-Azië met ruim 17.000 eilanden en 280 miljoen inwoners, is de grootste archipel ter wereld. Het staat bekend om zijn biologisch diverse bossen, maar deze zijn enorm beschadigd door intensieve ontbossing. Sinds 1900 heeft Indonesië meer dan de helft van zijn bosareaal verloren, voornamelijk als gevolg van palmolieplantages, landbouw en de houtindustrie. Ondanks beleidsmaatregelen en moratoriums blijft ontbossing een grote uitdaging. Indonesië is de op twee na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, voornamelijk als gevolg van bosbranden en landontginning.

kas Java

Onze partner: Trees4Trees

de Trees4Trees-project, opgericht in 2007 als een non-profit stichting in Semarang, Midden-Java, Indonesië, heeft tegen eind 2022 ruim 6 miljoen bomen geplant en ruim 38.700 gezinnen ondersteund in de gemeenschapsbosbouw. In 2023 zullen er nog eens 5,5 miljoen bomen worden geplant bij 22.000 boeren. Het jaarlijkse programma omvat het werven van nieuwe planters, het produceren van zaailingen, het monitoren van geplante bomen, het trainen van veldcoördinatoren en het opleiden van landeigenaren en schoolkinderen. Naast herbebossing bevordert Trees4Trees ook de aanleg van gemeenschapsbossen voor duizenden gezinnen.

Gemeenschappelijke herbebossing op Java