Houten Lexicon Betterwood technische termen

Technisch drogen

Kunstmatig drogen, ook internationaal bekend als ovengedroogd, vindt plaats onder kunstmatige klimatologische omstandigheden, in tegenstelling tot drogen in de open lucht, meestal in kamers of stroomkanalen. Door een juiste beheersing of regeling van het klimaat kan een aanzienlijk lager eindvochtgehalte en kortere droogtijden worden bereikt dan bij buitendrogen. Voordrogen vindt vaak plaats in de open lucht en daarna kunstmatig drogen (zie: Ontspanning), vooral bij zwaar gedimensioneerd gezaagd hout. Technisch drogen (KD) is beter voor maatvastheid dan exclusief luchtdrogen (AD).