Houten Lexicon Betterwood technische termen

Plaatsvervanger

Geeft een vervangend product aan. Bij houtsoorten wordt onder substituten verstaan ​​een andere houtsoort als een andere houtsoort vergelijkbaar is door vergelijkbare eigenschappen, zoals uiterlijk of duurzaamheid, en kan of wordt gebruikt in plaats van de oorspronkelijke houtsoort.