Houten Lexicon Betterwood technische termen

Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid beschrijft het gebruik van een regenereerbaar systeem zodanig dat dit systeem zijn essentiële eigenschappen behoudt en zijn voorraad op natuurlijke wijze kan worden geregenereerd. De term komt oorspronkelijk uit de bosbouw. Duurzaam beheer betekent bosgrond beheren en gebruiken op een manier en in een mate die zijn biologische diversiteit, productiviteit, regeneratief vermogen en vitaliteit behoudt. Het doel is om hun vermogen te behouden om nu en in de toekomst belangrijke ecologische, economische en sociale functies te vervullen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Daarnaast mag het duurzaam beheer van een bosgebied andere ecosystemen niet schaden.