Houten Lexicon Betterwood technische termen

Jaarringen

De ringvormige nerf van het hout van een vaste plant, in het bijzonder een boom, in dwarsdoorsnede zichtbaar, wordt een jaarring of jaarring genoemd, vroeger ook wel een houtring. Jaarringen vormen zich alleen daar waar de klimatologische omstandigheden een tijdelijke rust in de delingsactiviteit van de plant veroorzaken. Dit kan worden veroorzaakt door de winter in het seizoensklimaat of droge seizoenen in de subtropische en tropische regio's, die ook om de zes maanden kunnen voorkomen.