Houten Lexicon Betterwood technische termen

houtconserveringsmiddelen

Producten ter voorkoming of bestrijding van aantasting door houtaantastende organismen of organismen die de kwaliteit van hout aantasten.