Houten Lexicon Betterwood technische termen

ontspannen

ontmanteling tijdens een technisch drogen droogspanningen die optreden door het hout direct na het drogen op te slaan in een klimaat dat in balans is met het gewenste vochtgehalte van het hout.