Houten Lexicon Betterwood technische termen

ovengewicht

Gewicht of massa van het hout in absoluut droge toestand (vochtgehalte 0%). In de praktijk wordt de ruwe dichtheid van het hout (= massa in verhouding tot volume) vaak aangeduid als gewicht of soortelijk gewicht; Specificatie in kg/m3 of g/cm3.