Houten Lexicon Betterwood technische termen

broos hart

Engelse term voor bros kernhout, een zone van kort bros hout in het binnenste stamgebied, op dwarsdoorsneden vaak herkenbaar aan een gebroken oppervlak. Deze korte brosheid kan met name optreden bij sterke stammen van lichte tot matig zware tropische houtsoorten en beperken de bruikbaarheid van dergelijke kernhoutdelen aanzienlijk.