FSC bosareaal groeit

FSC® bosareaal groeit


Maandelijks publiceert de FSC® actuele cijfers over de wereldwijd gecertificeerde bosgebieden. Van januari 2012 tot januari 2018 groeide het areaal FSC®-bossen met maar liefst 33%. Terwijl in 2018 iets minder dan 150 miljoen hectare bos werd gecertificeerd, was dat begin 2018 iets minder dan 200 miljoen hectare:

De cijfers laten echter ook zien dat de groei van de ruimte de afgelopen jaren is afgeremd. Vooral in Noord-Amerika weegt de FSC® nu minder dan zes jaar geleden. Terwijl hier in 2012 nog 41% van het bosareaal gecertificeerd was, was dat in 2018 nog maar 35%. Ook in Afrika was de trend negatief, ondanks een toch al klein aandeel. Hier kromp het aandeel van 5% in 2012 naar 3,6% in 2018.

De FSC® noteerde groei in Azië en in Zuid- en Midden-Amerika. In Zuid- en Midden-Amerika kwam er 4 miljoen hectare bos bij. In Azië verdubbelde de waarde bijna van 4,9 naar 8,8 miljoen hectare. Desondanks is het FSC®-aandeel in landen in de tropische klimaatzone nog laag. In Zuid- en Midden-Amerika is slechts 6,9% van de bosgebieden gecertificeerd, in Azië is dit slechts 4,4%.

De FSC® heeft nog steeds de grootste spreiding en sterkste groei in Europa. Het areaal groeide van 64 miljoen hectare in 2012 naar 97 miljoen hectare in 2018. Het aandeel FSC®-gecertificeerd bosareaal steeg van 43% naar 49%.

Alle maandrapportages van de FSC® sinds: https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures


Schrijf een reactie

Bewaar winkelwagen
Winkelwagen delen
Winkelwagen delen