grind op aarde

CONSULTATIE » TERRASPLANKEN » Weide of aarde

Bouw op gras of aarde

Als het terras wordt gepland op een bestaand stuk aarde, gazon of weide, zijn er twee grote uitdagingen bij het plannen van de ondergrond: er mag later geen gras door de voegen van het terras groeien en het terras mag ook niet op bepaalde plaatsen wegzakken. Gazongrond is meestal los en vocht sijpelt niet altijd goed weg. Dit kan leiden tot onderspoeling op de dragende punten.

Fundering van een houten terras op aarde

Gewassen betonplaten, stripfunderingen of funderingsstenen

Deze dienen als ondersteuning van de onderbouw. De afstand tussen de steunpunten wordt bepaald door de overspanning van de betreffende onderconstructie.

steenslag of grind

Deze laag zorgt voor een goede afvoer van water en maakt egalisatie van de ondergrond van de funderingsstenen mogelijk.

wortelvlies

Het vlies voorkomt plantengroei onder het houten terras en is waterdoorlatend. Als er al grind is gelegd, kan het vlies ook op de grindlaag worden gelegd.

bodem

Dit is meestal de watervoerende laag. Hier moet ervoor worden gezorgd dat het water van het huis wegstroomt en dat er geen meer ontstaat.

Grond stevig maar doorlatend voor water

Er moet voor gezorgd worden dat er vaste grond is en een goede mogelijkheid voor regenwater om weg te sijpelen en dat er geen gras meer op het terrein groeit.

Hoe het aan te pakken? De eenvoudigste oplossing is om de grond te verdichten door deze te schudden. Bijvoorbeeld met een trilplaat die te leen is bij bouwmarkten. Om gras- en onkruidgroei te voorkomen, wordt vervolgens onkruidvlies over de gehele plattegrond van het terras gelegd.

Steunpunten van steen of beton

Zodat de onderconstructie van het terras niet direct op de grond rust - en zo gevoelig zou zijn voor wateroverlast - kunnen zichtbare betonplaten, strookfunderingen of andere funderingsstenen als dragers worden aangelegd. De afstand tussen de steunen is afhankelijk van de overspanning van de onderconstructie. Op welke afstand de steunpunten worden gelegd, leest u in de volgende stap van deze bouwhandleiding Fundering aanleggen.

Met voldoende steunpunten zorg je ervoor dat het gewicht van het terras goed verdeeld wordt op de steunpunten en dat er voldoende ruimte is tussen de vloer en het hout zodat het terras goed geventileerd wordt en snel droogt. Om de afstand tot de grond verder te vergroten volgen terrasvoeten/sokkels die op de stenen platen kunnen worden geplaatst.

Grind voor waterafvoer

Als je er zeker van wilt zijn dat het water weg moet kunnen sijpelen, loont het wat meer moeite: Til hiervoor de plattegrond van het terras tussen de 30 en 80 cm op. In ieder geval zover dat het worteloppervlak van het gazon is verwijderd en er voldoende ruimte is voor een kwellaag. Eerst vul je het gebied in met grind.

Daarna volgt een iets vlakkere laag grind, die is bedekt met onkruidvlies. Daarna volgen ondersteuningen in de vorm van uitgewassen betonplaten, stripfunderingen of andere funderingsstenen. De steunen zijn ontworpen volgens de overspanningen van de onderconstructie.

De onderbouw wordt rechtgetrokken met een waterpas en richtplank. Oneffenheden kunnen worden gecompenseerd met extra terraspads, schrootplanken of door het aanpassen van de terrasvoeten.

Onze onderbouw

ab 9,55 

ab 7,20 

ab 9,15