Amazone regenwoud Brazilië

Betterwood "Advies » houten panelen " Duurzaamheid

Duurzaamheid van onze houten panelen

De houten bladen en tafelbladen bij Betterwood zijn FSC®-gecertificeerd. Het FSC® 100% certificaat geeft betrouwbare en transparante informatie over de duurzaamheid van bosbouw en arbeidsomstandigheden in de verwerking.

Het begrip duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid komt uit de bosbouw. Het doel van duurzaam beheer is dat niet alleen de huidige, maar ook toekomstige generaties het bos op lange termijn en dus duurzaam kunnen beheren. Kaalkap en verdringing van bosgebieden door landbouwgrond wordt zo voorkomen. Duurzaamheid verwijst dus niet alleen naar het zorgvuldig omgaan met de natuur, maar omvat ook het economisch nastreven van langetermijnopbrengsten. Er is dan ook geen andere tak van de economie die zo nauw verbonden is met het begrip duurzaamheid en waarin economische en ecologische belangen gecombineerd kunnen worden als bosbouw.

Bebossing Indonesië Borneo

met de mensen

Het is precies deze houding die we willen bevorderen bij de productie van onze houten panelen: Bossen moeten een duurzaam gebruik en waarde hebben voor de lokale bevolking. Bij Betterwood wij zijn van mening dat op lange termijn alleen regenwoudbescherming die ook de belangen van de lokale bevolking respecteert succesvol kan zijn.

Onafhankelijke controles

Of het principe van duurzaamheid is bereikt, kan alleen worden gecontroleerd wanneer uniforme normen zijn vastgelegd in een certificatensysteem en de producten die aan de gestelde eisen voldoen dit certificaat krijgen. Bij Betterwood wij hebben gekozen voor het strengste internationale certificaat en bieden alleen FSC®-gecertificeerd tropisch hout aan.

teakhouten boomstammen

De tien principes van de FSC®

Bosbeheer moet alle relevante wetten van het land respecteren, evenals internationale verdragen en overeenkomsten die het land heeft ondertekend en voldoen aan de principes en criteria van de FSC®.

Eigendomsclaims op lange termijn en gebruiksrechten voor land- en bosbronnen moeten duidelijk worden gedefinieerd, gedocumenteerd en wettelijk verankerd.

De wettelijke en gewoonterechten van inheemse volkeren om land, territoria en hulpbronnen te bezitten, te gebruiken en te beheren, moeten worden erkend en gerespecteerd.

Bosbeheer heeft tot doel het sociale en economische welzijn van bosarbeiders en de lokale bevolking op lange termijn in stand te houden of te vergroten.

Bosbeheer bevordert het efficiënte gebruik van de diverse producten en diensten van het bos, zodat het op lange termijn economisch levensvatbaar wordt en een breed scala aan ecologische en sociale voordelen kan opleveren.

Bosbeheer heeft tot doel de biologische diversiteit en bijbehorende waarden, watervoorraden, bodems en unieke en kwetsbare ecosystemen en landschappen te behouden, en zo de ecologische functies en integriteit van het bos te waarborgen.

Er moet een plan worden opgesteld, toegepast en geactualiseerd, passend bij de omvang van het bedrijf en de beheersintensiteit van het bosbouwbedrijf. Het beschrijft duidelijk de langetermijnbeheerdoelen en de middelen om deze te bereiken.

Documentatie en evaluatie passend bij de bedrijfsstructuur moeten de toestand van het bos, de opbrengsten van de geoogste bosproducten, de handels- en verwerkingsketen, de beheersmaatregelen en hun sociale en ecologische effecten bepalen.

Beheersmaatregelen in bossen met een hoge instandhoudingswaarde hebben tot doel hun eigenschappen te behouden of te versterken. Beslissingen met betrekking tot deze bossen moeten altijd worden beschouwd als een voorzorgsbenadering.

Plantages moeten worden beheerd in overeenstemming met Principes 1 tot en met 9, Principe 10 en de criteria ervan. Hoewel plantages een scala aan sociale en economische voordelen kunnen bieden en kunnen helpen om aan de wereldwijde vraag naar bosproducten te voldoen, zijn ze bedoeld als aanvulling op natuurlijk bosbeheer, om de druk erop te verminderen en om het herstel en het behoud ervan te bevorderen.

Onze houten panelen voldoen aan de normen die gesteld worden door de FSC®. De naleving in het bos, de productie en de handel wordt gecontroleerd door onafhankelijke en regelmatige controles.

Inhoudsopgave

Ontwerp

Gebruik
Werkhoogte keuken
buitenshuis
hout patroon
Verzending

Kwaliteit

hout, steen of plastic
Massief hout, multiplex of spaanplaat
beste hout
vingergewricht

Zorg

Behandelmethoden
  olie
  Groeien
  schilderen
  glazuur
schoon
teak zorg

Oorsprong

oorsprong
Duurzaamheid

Onze gecertificeerde houten panelen