BETTERWOOD " HET ADVIES » HOUTEN TEGELS " DUURZAAMHEID

De duurzaamheid van onze houten tegels

De houten tegels Betterwood zijn gecertificeerd door de FSC®. Het certificaat FSC® 100% geeft betrouwbare en transparante informatie over de duurzaamheid van bosbouw en arbeidsomstandigheden bij verdere verwerking.

Het begrip duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid vindt zijn oorsprong in de bosbouw. Het doel van duurzaam beheer is dat niet alleen de huidige, maar ook toekomstige generaties het bos op lange termijn en duurzaam kunnen beheren. Kaalkap en verdringing van bosgebieden door landbouwgrond staat in contrast met duurzaam beheer van bosgebieden. Duurzaamheid verwijst dus niet alleen naar het zorgvuldig omgaan met de natuur, maar omvat ook het economisch nastreven van langetermijnopbrengsten. Er is dus geen andere tak van de economie die zo nauw verbonden is met het begrip duurzaamheid en waarin economische en ecologische belangen kunnen worden gecombineerd als bosbouw.

Regenwoud Bolivia

duurzaamheid bevorderen

Het is precies deze houding die we in de tropen willen bevorderen: bossen moeten op lange termijn nut en waarde hebben voor de lokale bevolking. Wij zijn van mening dat alleen regenwoudbescherming die ook de belangen van de lokale bevolking respecteert, op lange termijn succesvol kan zijn. Want de belangrijkste reden voor de vernietiging van het regenwoud is de verdringing ervan door landbouwmonoculturen zoals weiden, palmolie en maïsvelden.

FSC®-besturing

Duurzaam tropisch hout is de implementatie en naleving van duurzame economische praktijken. Dit doel wordt echter pas bindend en toetsbaar als er uniforme normen zijn vastgelegd in een certificatensysteem en de producten die aan de gestelde eisen voldoen dit certificaat krijgen. Bij Betterwood wij hebben gekozen voor het strengste internationale certificaat en bieden alleen FSC®-gecertificeerd tropisch hout aan.

teakhouten boomstammen

De tien principes van de FSC®

Bosbeheer moet alle relevante wetten van het land respecteren, evenals internationale verdragen en overeenkomsten die het land heeft ondertekend en voldoen aan de principes en criteria van de FSC®.

Eigendomsclaims op lange termijn en gebruiksrechten voor land- en bosbronnen moeten duidelijk worden gedefinieerd, gedocumenteerd en wettelijk verankerd.

De wettelijke en gewoonterechten van inheemse volkeren om land, territoria en hulpbronnen te bezitten, te gebruiken en te beheren, moeten worden erkend en gerespecteerd.

Bosbeheer heeft tot doel het sociale en economische welzijn van bosarbeiders en de lokale bevolking op lange termijn in stand te houden of te vergroten.

Bosbeheer bevordert het efficiënte gebruik van de diverse producten en diensten van het bos, zodat het op lange termijn economisch levensvatbaar wordt en een breed scala aan ecologische en sociale voordelen kan opleveren.

Bosbeheer heeft tot doel de biologische diversiteit en bijbehorende waarden, watervoorraden, bodems en unieke en kwetsbare ecosystemen en landschappen te behouden, en zo de ecologische functies en integriteit van het bos te waarborgen.

Er moet een plan worden opgesteld, toegepast en geactualiseerd, passend bij de omvang van het bedrijf en de beheersintensiteit van het bosbouwbedrijf. Het beschrijft duidelijk de langetermijnbeheerdoelen en de middelen om deze te bereiken.

Documentatie en evaluatie passend bij de bedrijfsstructuur moeten de toestand van het bos, de opbrengsten van de geoogste bosproducten, de handels- en verwerkingsketen, de beheersmaatregelen en hun sociale en ecologische effecten bepalen.

Beheersmaatregelen in bossen met een hoge instandhoudingswaarde hebben tot doel hun eigenschappen te behouden of te versterken. Beslissingen met betrekking tot deze bossen moeten altijd worden beschouwd als een voorzorgsbenadering.

Plantages moeten worden beheerd in overeenstemming met Principes 1 tot en met 9, Principe 10 en de criteria ervan. Hoewel plantages een scala aan sociale en economische voordelen kunnen bieden en kunnen helpen om aan de wereldwijde vraag naar bosproducten te voldoen, zijn ze bedoeld als aanvulling op natuurlijk bosbeheer, om de druk erop te verminderen en om het herstel en het behoud ervan te bevorderen.

Onze houten tegels voldoen aan de normen die gesteld worden door de FSC®. De naleving in het bos, de werkplaats en de handel wordt gecontroleerd door onafhankelijke en regelmatige controles.

Inhoudsopgave

Ontwerp

vraag berekenen
Bereken de prijs
Verzending
hout patroon

leggen

Installatie instructies
houten tegels snijden
Verzorging en schoonmaak

Kwaliteit

Beste houten tegels
duurzaamheid van houten tegels
Materiaal kunststof gaas

Oorsprong

oorsprong
Duurzaamheid

Onze gecertificeerde houten tegels

6,50 

Cumaru houttegels, FSC 100%
Prijs: € 72,- per m2, weerstandsklasse: 1

Voordelen: ✓ beste duurzaamheid ✓ bijzonder robuust en krasbestendig

Tegens: ✗ gedeeltelijk ruw oppervlak

Tip:Zandtegels na eerste blootstelling aan weersinvloeden.

6,50 

Garapa houten tegels, FSC 100%
Prijs: € 72,- per m2, weerstandsklasse: 1-2

Voordelen: ✓ glad oppervlak ✓ homogene, lichte kleur

Tegens: ✗ IJzerhoudende stoffen leiden tot verkleuring

Tip: Terrasreiniging verwijdert verkleuringen

6,50 

Jatoba houttegels, FSC 100%
Prijs vanaf: € 72,- per m2, weerstandsklasse: 1-2

Voordelen: ✓ glad oppervlak ✓ sterke kleur en nerf

Tegens:✗ ongeoliede neiging tot barsten ✗ gekleurde ingrediënten zijn uitwasbaar

Tip:Tegels reinigen en oliën na plaatsing.

niet beschikbaar

7,50 

Teakhouten tegels, FSC 100%
Prijs: € 83,- per m2, weerstandsklasse: 1

Voordelen:✓ Beste duurzaamheid en maatvastheid ✓ Laagste risico op scheuren en splinters

Tegens: ✗iets duurder

Tip: Terrasolie is niet nodig als verzilvering gewenst is.